Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 42 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Celkem 372 záznamů, vybrány záznamy 201-220

Téma: Rubrika:  HledejZrušit


 • Zítra v 18.00 začne veřejné zasedání zastupitelstva MČ Ďáblice - v programu je pod bodem 11 žádost občanů na vyhlášení referenda Můžete-li, přijďte!
  Milí sousedé, občané Ďáblic, přípomínáme Vám všem, že zítra budeme mít všichni možnost účastnit se veřejného projednávání ve věci vyhlášení místního referenda k dalšímu rozšíření skládky. Velká část
  2009-06-23, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1298x


 • Zásadní připomínky OspD k celoměstsky významné změně ÚP SÚ hl.m. Prahy-Z 2156-rozšíření skládky
  Občanské sdružení, stejně tak jako jednotliví občané, podalo své připomínky k návrhu zadání změny Z 2156 - rozšíření skládky v k.ú. Ďáblice na k.ú. Březiněves. Text připomínek naleznete v příloze. Za občany
  2009-06-22, Věra Prokešová, přečteno 1219x


 • Další krok ke konání referenda k rozšíření skládky - předání návrhu na jeho vypsání a podpis. archů pro jednání VZZ 24.6.09-oprava přílohy
  Dnešního dne předali zástupci přípravného výboru pro vypsání referenda podklady k jednání zastupitelstva, které se bude konat dne 24.6.09. V programu veřejného zasedání je tento bod uveden pod č. 11. Podařilo se
  2009-06-22, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1164x


 • Připomínky k návrhu celoměstsky významných změn II. ÚP SÚ hl.m. Prahy, změna Z939/00 - realizace letové dráhy RWY 06R/24L
  V příloze zveřejňujeme připomínky našeho občanského sdružení, které vypracovalo sousední občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Z časových důvodů (souběžně probíhající změna ÚP skládka) jsme
  2009-06-17, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1820x


 • Požadavek občanů na konání referenda bude na programu veřejného zasedání zastupitelstva 24.6.2009 -účast co největšího počtu občanů je velmi důležitá
  Děkujeme všem, kdo se aktivně zúčastnili akce "občané v Ďáblicích chtějí referedum" a svůj volný čas věnovali obcházení těch méně aktivních spoluobčanů s podpisovými archy a připomínkami ke změně
  2009-06-17, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1161x


 • Připomínky k Celoměstsky významným změnám II-změna 2156 - p.Ing. Růžička-předseda komise životního prostředí
  Vážení sousedé, v příloze naleznete zpracované připomínky p. Ing. Růžičkou, předsedou komise životního prostředí k návrhu zadání změn územního plánu - Celoměstsky významné změny II- změna 2156 - rozšíření
  2009-06-13, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1076x


 • Připomínky veřejnosti ke změně ÚP č.2156/00-rozšíření skládky o III. etapu možno podat do 18.6.2009
  Občané hl. m.Prahy mohou podávat připomínky k návrhu zadání změny územního plánu - celoměstsky významné změny - změna č. 2156/00 - rozšíření skládky v k.ú. Ďáblice do k.ú. Březiněves a posunutí biokoridoru.
  2009-06-07, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1105x


 • Veřejná debata o změnách územního plánu -pozvánka na 10.6.09 v 18.00 do Kongresového centra ČVUT v Dejvicích
  Zveme na veřejnou debatu - besedu o územním plánu - viz níže. Největší staveniště Evropy? Pražský hrad mezi mrakodrapy? Místo nádraží kanceláře? Jaká bude Praha? Veřejná debata o změnách územního plánu
  2009-06-04, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1278x


 • Zastupitel MČ Praha-Ďáblice Dr. Novotný vyzval starostku naší MČ k zařazení změny ÚP- skládka III.etapa do programu dnešní schůze RMČ
  Uveřejňujeme žádost zastupitele naší MČ adresovanou starostce MČ Praha Ďáblice, aby se zaařadila na program jednání Rady MČ projednání záměru Magistrátu rozšířit skládku o další, již III. etapu. O návrhu změny
  2009-06-01, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1137x


 • Žádost člena výboru OspD p. Dačeva adresovaná Radě MČ k zaujmutí stanoviska ke změně územního plánu Z 987/07 - Ekospol Ďáblická perla
  Uveřejňujeme žádost p. Dačeva, kterou poslal nejen Radě naší městské části, ale v kopii i všem zastupitelům. Již dříve jsme v rubrice Životní prostředí zveřejnili výzvu OspD paní starostce. Vazene damy a panove,
  2009-06-01, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1341x


 • Ústavní soud zrušil zákon č. 544/2005 Sb. o výstavbě nové dráhy na ruzyňském letišti
  Důležité sdělení!!! Převzato z webu Nad Drahaňským údolím. Zákon o výstavbě nové dráhy na ruzyňském letišti zrušen Ústavní soud dnes pro rozpor s ústavním pořádkem zrušil nálezem sp. zn. Pl ÚS 24/08 zákon o
  2009-05-29, Věra Prokešová, přečteno 1849x


 • Veřejná vyhláška - oznámení o projednání konceptu změn vlny 07 ÚP SÚ hl.m.Prahy
  Magistrát hl. m. Prahy oznámil veřejnou vyhláškou další jednání o změně územního plánu vlny 07. Součástí návrhu konceptu změn vlny 07 je rovněž změna č. 987, která se týká žádosti Ekospolu o změnu funkčního
  2009-05-29, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1263x


 • Pouť z D.Chaber na Sedlecké skály a ekumenická bohoslužba za krajinu ve fotografiích účastníků
  V krátkosti informujeme o akci, která byla avizována na našich webových stránkách. - viz pozvánka na ekumenickou bohoslužbu, ve vývěskách i v místním rozhlase. Škoda, že z Ďáblic přišlo málo lidí. Bylo to moc
  2009-05-24, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1465x


 • Žádost OspD o vyjádření ke změně ÚP Z 987 adresovaná starostce a Radě MČ Ďáblice
  V příloze zveřejňujeme žádost našeho občanského sdružení adresovanou starostce naší MČ pí. Ševčíkové a Radě MČ, aby se vyjádřili k navrhované změně Z 987 územního plánu, týkající se výstavby firmy Ekospol,
  2009-05-21, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1077x


 • O projektu
  Záměr projektu „Ďáblické rezidence“ byl zveřejněn na adrese http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp?pageNumber=1 v rámci Informačního systému EIA – Záměry na území ČR.
  2009-05-11, Tatjana  Dohnalová, přečteno 6323x


 • Ďáblické rezidence aneb pořiďte si byt u největší pražské skládky.
  Místo pro novou zástavbu nazvanou, jak už to u takovýchto developerských projektů bývá, velmi honosně Ďáblické rezidence, nebylo zvoleno příliš vhodně. Jedná se o území, které je dnes postiženo množstvím
  2009-05-11, Tatjana  Dohnalová, přečteno 5536x


 • Odvolání OspD k Min. živ. prostředí proti Rozhodnutí Magistrátu o změně integrovaného povolení provozu skládky Ďáblice II. etapa rozšíření- 26. sekce
  Občanské sdružení se odvolalo k Ministerstvu životního prostředí proti Rozhodnutí Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, ze dne 15. dubna 2009, SZn: S-MHMP-761847/2008/OOP-VIII-135/R-12/09/Hor (dále jen
  2009-05-11, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1239x


 • Mratínský potok a ohrožení jeho prameniště
  Základem života byla a je voda. Proto lidé v dávné minulosti vyhledávali vodní toky, zvláště ty menší a usídlovali se u nich. Z drobných vodotečí získávali jak vodu užitkovou, tak pitnou. Dnes si jen obtížně
  2009-05-07, Tatjana  Dohnalová, přečteno 10297x


 • Návrh zadání celoměstsky významné změny Z 2156/00 - rozšíření skládky v Ďáblicích - doplněné přílohy
  Zveřejňujeme v příloze Vyhlášku-oznámení návrhu zadání celoměstsky významných změn hl.m.Prahy. Nás se týká změna pod č. Z 2156/00 - rozšíření skládky v Ďáblicích - Březiněvsi o další etapu. V přílohách
  2009-05-04, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1292x


 • Pozvánka na ekumenickou bohoslužbu za krajinu
  Ekumenická bohoslužba za krajinu - pozvánka Ekumenická bohoslužba za krajinu 2008 Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s OS Nad Drahaňským údolím, OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, OS pro
  2009-04-27, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1167x


 • <<< 201-220  221-240  241-260  261-280  281-300  301-320  321-340  341-360  361-372  

  UŽIVATEL

  Uživatel: Heslo:


  Stát se členem sdružení!


  NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

  Arnika-Arnika

  Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

  Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

  o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

  o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

  Praguewatch.cz-Praha pod lupou
  Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt