Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 42 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa

O nás (Bude aktualizováno v souladu s novými stanovami)

Poslání Spolku pro Ďáblice


Ochrana přírody a krajiny a ochrana veřejného zdraví jsou hlavním posláním spolku.

Spolek sdružuje   občany, kteří mají zájem o prostředí svého bydliště v Ďáblicích a blízkého okolí a svojí aktivitou přispívají k chráně přírody a lidského zdraví.

 

Hlavní cíle  minulých let :

  • zmírnění vlivů skládky komunálního odpadu v Ďáblicích na životní prostředí a zdraví občanů
  • společně s dalšími občanskými iniciativami prosazení vybudování „Sz" varianty silničního okruhu kolem Prahy místo navrhované trasy „J", s ohledem na chráněné území Drahaňského údolí
  • podpora spolků z Prahy 6 a 8 v zabránění realizace nové paralelní letové dráhy RWY 06R/24L
  • připomínkování územního plánu

 

 

Aktuální cíle :

Na základě zkušeností získaných během několika let činnosti, jsme toho názoru, že ochrana životního prostředí v naší MČ, místa, které je okrajem Prahy se všemi silnými i slabými stránkami, si žádá průběžný monitoring dění, takřka profesionální připravenost a finanční zdroje na právnické služby. Úřad naší městské části má pro tuto službu občanům Ďáblic potřebné pravomoci a finanční prostředky.
UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt